ĐỐI TÁC

Với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, VIMOTECH đã cung cấp dịch vụ tới 5 mạng viễn thông trong nước và gần 10 mạng viễn thông toàn cầu. Chúng tôi không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích hơn nữa nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Danh mục chính